Tasemetööde ja lõpueksamite ajad

 

Info on uuendamisel.

LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;