4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

LÕPUEKSAMID
eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;​
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;​
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a.