Raplas on tegevust alustanud Raplamaa ATH Ühing kelle peamiseks eesmärgiks on tugigrupp lapsevanematele.

Oleme paika saanud ka peale märtsikuu kohtumise veel 2 kohtumist koos teemadega.

23. märts. 2017 Esimene kohtumine, teema: "ATH ja selle olemus. Aktiivsushäire, tähelepanuhäire või kombinatsioon mõlemast?"

20. aprill. 2017 Teema:  "ATH laps kollektiivis"

18. mai. 2017 Teema: "ATH lapse suhtlusring ja sõbrad"

Meie koosviibimised toimuvad Raplas Kellukese lasteias.

Ilmunud on kooli ajalehe teine number. Head lugemist!